Tjänster

design_web

Styrkan i vår verksamhet ligger i vår omfattande fackkunskap och långa internationella erfarenhet inom branschen. Våra specialkunskaper är t.ex. monteringar, idrifttagningar, underhåll och skötsel av rullemballerings- och rullhanteringsanordningar inom pappersindustrin.
Våra tjänster omfattar t.ex. följande:

Montering av anordningar
Montageövervakning
Mekaniska idrifttagningar
Underhåll
Experttjänster inom rullhantering

Våra partners är  Automaatio Turkki Oy.

För tilläggsinformation om våra tjänster kan du kontakta oss här.