Startsida

previous arrow
next arrow
Slider

MaintCare Oy är ett företag specialiserat på installation, skötsel och underhåll av anordningar i industrianläggningar.

Underhåll

Underhåll av industriella anordningar är en av de viktigaste faktorerna som påverkar anordningarnas och systemens funktionssäkerhet, kostnadseffektivitet och livslängd. Vi utför underhållet av våra kunders anläggningar med hög tillförlitlighet och expertis.

Monteringar och Montageövervakning

Ordentligt planerade och utförda monteringar av anordningarna och montageövervakning utgör en stark grund för utrustningarnas och systemens störningsfria funktion.

Experttjänster

Vi har en lång erfarenhet av sakkunniguppdrag gällande rullhanterings- och rullemballeringssystem inom pappersindustrin. Med vår omfattande erfarenhet hjälper vi våra kunder att nå sina affärsmål gällande för såväl tidsschema som ekonomi.